Regler för byn

Regler för dig som vistas i lajvbyn

Reglerna gäller såväl för medlemmar, husförvaltare och de som hyr eller besöker byn.

Sammanfattning

 • Var rädd om dig själv, andra deltagare, skogen, husen, brunnen och vårt rykte.
 • Var försiktig om du eldar i byn. Elda endast på fasta eldstäder och ha alltid vatten i närheten så du kan släcka om elden sprider sig.
 • Ha alltid vatten tillgängligt för att dricka och ha till matlagning eller att släcka bränder med. Fyll på om det tar slut.
 • Städa och plocka undan efter dig. Lämna gärna byn i bättre skick än den var när du kom.

Hyra byn

 • För att få hyra byn måste arrangören vara medlem i Föreningen Berghems Vänner.
 • Hyra och depositionsavgift ska betalas i förskott, innan arrangemanget börjar, om inte något annat har avtalats.

Utedassen

 • Det är FÖRBJUDET att slänga något annat än toalettpapper och avföring i dassen. Dassen slamsugs med jämna mellanrum. Allt annat, som till exempel bindor, tamponger, blöjor, våtservetter, tops, plåster och kondomer ska slängas i soptunnorna som står inne på varje dass.
 • Bredvid dassen finns en vattenbehållare med vatten för handtvätt. OBS! Ej dricksvatten! Under slangen där vattnet kommer ska det stå en hink som samlar upp smutsigt vatten från handtvätten. Under arrangemanget ska det finnas tvål och gärna också handsprit vid tvättstationen. Tar vattnet slut i vattenbehållaren fyller ni på genom hålet på ovansidan av behållaren.  Det är viktigt att deltagarna sköter sin handhygien. Annars finns det risk för att magsjuka och andra sjukdomar sprids bland deltagarna på arrangemanget.
 • Toalettpapper ingår inte i hyran utan det ordnar arrangören själv.
 • Efter arrangemanget är slut ska dassen städas och skräptunnorna inne på varje dass ska tömmas. Släng skräppåsarna i containern. Skölj ur trasor och mopp och häng upp så de kan lufttorka.

Dricksvatten

 • Vattnet i brunnarna är de enda vattenkällorna som finns i lajvbyn. Det är FÖRBJUDET att tvätta sig, borsta tänderna eller att urinera i närheten av brunnarna.
 • Använd gärna en tratt om du ska fylla på mindre flaskor, så går det inte åt vatten i onödan.
 • I byn finns två handdrivna vattenpumpar med källvatten. Vattnet är testat och går att dricka. Brunnen bakom värdshuset är djupborrad och ger mycket vatten hela tiden. Brunnen i slänten bakom Korpebo kan ge grumligt vatten om många har hämtat vatten under en kort period. Då har inte vattnet hunnit rinna till ordentligt mellan varje gång. Skulle det inte komma något vatten alls behöver man vänta ca 30 minuter, så rinner det till nytt vatten.
 • Det går även att hämta vatten i bäcken i behov. Detta vatten är inte testat och rekommenderas därför inte som dricksvatten.

Eldning

 • Det är endast godkänt att elda i fasta eldstäder. Det är FÖRBJUDET att göra en ny, fast eldstad utan styrelsens tillstånd. När man eldar i eldstäderna ska det alltid finnas en hink med vatten och en ruska i närheten, för att släcka med om elden sprider sig.
 • Ta reda på om det råder eldningsförbud. Håll dig även uppdaterad under arrangemanget ifall det blir eldningsförbud under tiden arrangemanget pågår. För information om eldningsförbud, ring brandkåren på telefon: 036-16 85 22.
 • Ingen öppen eld får lämnas obevakad, varken utomhus eller inomhus. Inne i husen får endast väggfasta ljusstakar med skyddsplåt mot väggen användas.
 • I alla hus där någon sover ska det finnas brandvarnare som fungerar.
 • Det står blå vattentunnor vid husen i byn. Tunnorna ska vara fyllda med vatten och det ska ligga en mindre hink i tunnan.
 • Utforma och ange rutiner vid brand för deltagarna (återsamlingsplats, inräkning, nödtelefon med mera).

Husen

 • Husförvaltare som anmäler sig till ett arrangemang har företräde att bo i sitt hus om de anmäler sig i tid. Arrangören ska tydligt tala om innan arrangemanget vilket datum som är sista dag för husförvaltare att anmäla sig, för att få företräde till sitt hus.
 • Var rädda om våra hus! Stugorna ska vara i samma skick när man åker, som när man kom.
 • Man får inte spika upp saker på eller i stugan, bygga om eller ta bort saker som är upphängda. Har något gått sönder, till exempel en planka som lossnat från en dörr, får man laga den.
 • Man får använda saker som står framme i husen om inget annat anges. Det som ligger i kistorna är privata tillhörigheter som man inte får använda, vare sig kistan är låst eller inte.
 • Går någonting sönder så ska det ersättas. Kontakta styrelsen eller er kontaktperson från föreningen Berghems Vänner, så ordnar vi så ni får tag på förvaltaren.
 • Husen skall vara städade och alla husgeråd diskade när man lämnar det.
 • Alla saker man flyttar på skall ställas tillbaka där de stod från början. Saker eller möbler som kommer från andra hus ska tillbaka där de hör hemma. Det gäller även muggar, bestick och porslin från värdshuset.

Kompost

 • Det finns kompost i slänten nedanför Utsikten och Insikten. Använd denna för matrester. Slaktrester bör grävas ner i skogen på lämpligt avstånd från byn. Övrigt skräp slängs i containern.
 • Bakom köket finns en nedgrävd cementring med galler där diskvatten, kokvatten och annat blött kan hällas ut. Glöm inte tömma gallret innan ni lämnar området. Blir det fullt och svämmar över går det bra att hälla ut vatten en bit upp bland buskarna i slänten bakom köket.

Sopor och städning

 • Som arrangör ansvarar man för att det inte finns kvar några sopor på området. Packa soporna i säckar och knyt igen dem. Det finns en sopcontainer vid dassen. Den öppnas från kortsidan eller så kan man hissa upp locket. Sopsäckarna ska packas så långt in som möjligt i containern. Ju bättre vi packar, desto mer får vi in och då behöver vi inte beställa tömning så ofta.
 • Pant går att lämna i säckar. Skicka ett meddelande till info@berghemsvanner.se och tala om var de står, så ordnar vi så att de blir hämtade och pantade.
 • Området mellan och runt husen skall vara städat när man lämnar. Även läger i skogen ska återställas så att det knappt syns att det varit ett läger där. Allt skall vara i minst lika gott skick som när man kom. Behöver föreningen städa efter eller ta in en extern städfirma för att städa upp, kommer arrangemanget att debiteras för detta.

Träd och byggnationer

 • Markägaren har bestämt att det inte får finnas några fasta, uppbyggda saker i skogen utanför byn. Tillfälliga byggnationer (palissader, bänkar, kojor, altare, diskställ och liknande) skall plockas ner innan man åker. Det gäller även tillfälliga läger i skogen.
 • Inga träd får huggas ner utan styrelsens tillstånd.
 • Det är FÖRBJUDET att göra en ny, fast eldstad utan styrelsens tillstånd.

Parkering

 • Tänk på hur ni planerar parkering av fordon. Se till att vägarna inte blockeras.
 • Vi föreslår närmsta avfarten på vänster sida innan avfarten mot lajvbyn som parkeringsplats vid mindre arrangemang. Vid större arrangemang går det hyra parkeringen vid Kyllås skidbacke.
 • På vägen upp mot byn får det inte stå bilar parkerade så räddningstjänsten och andra utryckningsfordon inte kommer fram.

Värdshuset

 • Det finns en vattentank för handtvätt utanför köket/ Snokhuset. Detta är enbart för handtvätt, EJ DRICKSVATTEN!
 • Lämna inte kvar någon mat eller dricka efter arrangemanget.
 • Se till att alla kärl, bestick, porslin, knivar och andra köksredskap är diskade, torra och tillbaka på rätt plats.
 • Bord och bänkar ska vara avtorkade och golvet sopat.
 • Kylskåpen ska vara tömda och avstängda. Stäng gasolflaskorna. Torka ur med klorin och sedan med en våt trasa. Lämna dörrarna öppna.
 • Diskbaljorna ska vara ursköljda och upp- och nervända.
 • Lämna inte glöd i eldstaden, ugnen eller eldstaden inne i värdshuset. Släck alla ljus.
 • Stäng locket på den stora vattenkannan om det är vatten kvar.
 • Stäng alla dörrar innan ni åker.

Kvarglömda saker

 • Föreningen ansvarar inte för kvarglömda saker. Upphittade saker av värde brukar vi lägga upp meddelanden om på föreningens Facebook-sida.
 • Deltagare som inte vill ta hem bra utrustning får gärna donera den till byn (alltför ofta slänger deltagare hela grytor, mattor, hinkar och liknande i containern när de åker och det tycker vi är onödigt). Lämna i så fall sakerna, hela och rena, inne på värdshusets veranda. Skriv gärna en lapp så vi vet att det inte är kvarglömt.

Uppförande

 • Har styrelsen för föreningen Berghems Vänner godkänt ett arrangemang som ska genomföras i byn, får arrangören inte ändra upplägget utan att först förankra det hos styrelsen igen. Som exempel kan man inte genomföra ett raveparty, om man har fått tillstånd att genomföra ett medeltida rollspel.
 • Den som arrangerar eller deltar på ett arrangemang har själv ansvar för hur man uppträder och agerar.
 • Sveriges lagar, kommunens regler och föreningens stadgar och policydokument gäller även om det är lajv.
 • Lavjbyn och föreningen Berghems Vänner har ett gott rykte bland grannarna i området och de kommuner som stöttar oss. Vi förväntar oss därför att när man är i byn, i skogen och området runt omkring och på anslutande vägar, inte agerar på ett sätt som skadar vårt goda rykte.

Uppdaterat 2022-07-26