Vägbeskrivning

Berghem ligger utanför Skillingaryd i Småland.
Karta som visar var byn ligger finns här.

Från Skillingaryd:
Kör Valdshultsvägen mot Nyholm/ Öreryd.
Kör höger i fyrvägskorsningen vid bron (till vänster står det skyltat Kyllås).
Följ grusvägen ca 1,5 km.
Sväng höger in på mindre grusväg. (På höger sida står det en runsten, se bild nedan.) Följ grusvägen upp till byn. Vägen är smal, kurvig och skumpig. Ta det lugnt!
I slutet av vägen kommer du till en grusplan. Här är det lämpligt att lasta av packning eller parkera beroende på arrangemang.
Från grusplanen går det en mindre väg in i byn. Vägen används främst som gångväg, men går även att använda för transport av utrustning, mat, ved, tält och liknande före och efter lajv.

GPS-Koordinater för exakt plats:
WGS 84:N 57° 28.184′, E 13° 56.265′
WGS 84 – decimal:57.46973, 13.93774
RT90:6373134, 1387951
SWEREF99:6370174, 436287

Runsten som står vid korsningen där du svänger av mot lajvbyn.
Grusvägen upp mot lajvbyn.