Välkommen till Berghems Vänner

Berghem är en av de äldsta lavjbyarna i Sverige. Den består av ett tjugotal enkla stugor, ett värdshus, torrdass, vattenbrunn och samlingshus mitt ute i den småländska skogen, långt ifrån el och rinnande vatten. De första stugorna byggdes av ungdomar från trakten. Det var enkla trästugor där de kunde ha lajv utan att störa och bli störda. Flera av stugorna som ungdomarna byggde är fortfarande kvar, men allteftersom fler har hittat till byn för att ha lajv, har den växt och husen har blivit fler. Ju fler vi är som använder byn, ju mer måste byn underhållas och anpassas för att vara säker och trevlig för alla att komma till. För att bevara och underhålla byn, bildades den ideella föreningen Berghems vänner 2006.

Berghems vänner är en ideell förening där allt arbete sker på vår fritid. Ni är varmt välkomna att stödja arbetet med att föra byn framåt. Byn behöver många aktiva medlemmar som kan byta en planka eller två, tjära hus, slå gräs, röja brandgata och liknande. I kalendariet står det när vi har bygghelger och andra evenemang under året. Kontakta styrelsen för mer information.
Välkommen att vara med!


by