Välkommen till Berghems Vänner

Lajvbyn 2020, överblick

Berghems vänner är en ideell förening som arrangerar lajv och har hand om lajvbyn Berghem utanför Skillingaryd.

Berghem är en av de äldsta lavjbyarna i Sverige. Den består av ett tjugotal enkla stugor, ett värdshus, torrdass, vattenbrunn och samlingshus mitt ute i den småländska skogen, långt ifrån el och rinnande vatten. De första stugorna byggdes av ungdomar från trakten. Det var enkla trästugor som byggdes som ”kulisser” där de kunde ha lajv utan att störa och bli störda. Flera av stugorna som ungdomarna byggde är fortfarande kvar, men allteftersom fler har hittat till byn för att ha lajv, har den växt och husen har blivit fler. Här får man en känsla av att resa tillbaka i tiden. Ena veckan befinner du dig på vikingatiden, nästa är du på medeltiden eller 1800-talet. Husen är inte tidstypiska för någon tidsålder, även om flera är inspirerade av byggnadsstilar från olika tidsepoker. Gamla byggnadsmetoder blandas med nya, men känslan ska alltid vara liten by för länge sedan under lägereldarnas tid.

För att bevara och underhålla byn, bildades föreningen Berghems vänner 2006. Berghems vänner är en ideell förening där allt arbete sker på vår fritid. Ju fler vi är som använder byn, ju mer måste byn underhållas och anpassas för att vara säker och trevlig för alla att komma till. Ni är varmt välkomna att stödja arbetet med att föra byn framåt. Byn behöver många aktiva medlemmar som kan byta en planka eller två, tjära hus, slå gräs, röja brandgata och liknande. I kalendariet står det när vi har bygghelger och andra evenemang under året. Det går även bra att boka lajvbyn för olika arrangemang som lajv, hantverks- eller spelmansträffar, hajk, fest, bröllop eller andra typer av event. Kontakta styrelsen för mer information.

Vill du besöka lajvbyn är du välkommen när det inte är bokat för arrangemang. Detta är speciellt viktigt att respektera om det pågår ett lajv. Var rädd om byn, visa respekt mot oss som lägger många frivilliga arbetstimmar på att ta hand om den. Det är en viktig plats för många, en plats där man får vara sig själv eller glömma sig själv en stund, beroende på vad man behöver. Ta med dig ditt skräp därifrån men lämna kvar det som hör till byn.

Välkommen att vara med!