Prislista

Aktuella priser för att hyra Berghems lajvby.

 

Pris per dag

Prislista gäller från fredag till söndag.

Antal deltagare pris per grupp
1- 100 personer 1 800 kr.
101-200 personer 3 600 kr
201-300 personer 5 400 kr
301+ personer 7 200 kr

Bokningsavgift: 300 kr

Bokningsavgiften är samma för alla grupper, oavsett antal deltagare. Bokningen är preliminär tills dess bokningsavgiften är inbetald. Avgiften ingår i den totala hyran och dras av när resten av hyran betalas in.

Extra dagar

Hyra för extra dagar (t ex stängda förberedelsedagar eller extra dagar för lajv).

Antal deltagare pris per dag
1- 100 personer 500 kr
101-200 personer 750 kr
201-300 personer 1 000 kr
301+ personer 1 500 kr

Depositionsavgift

Antal deltagare pris per bokning
1- 100    personer   1 500 kr.
101-200 personer   2 000 kr
201-300 personer   2 500 kr
301+      personer  3 000 kr

Depostionsavgiften ska betalas in till Berghems vänners konto innan arrangemanget.

Depostionsavgiften återfås efter arrangemanget.

Regler för betalning

Betalning för lajvet skall vara inne hos Berghems vänner 2 veckor innan lajvets start. Märk inbetalningen med lajvets startdatum. Meddela kassören och/ eller bokningsansvarig, så de kan kontrollera att betalningen har kommit in och stämmer.


by